Jaký je rozdíl mezi Knihou jízd a Přehledem jízd?

27. října 2020 | | Čas čtení: 1 min.

Kniha jízd je ve finálním výstupním formátu určená pro účetní účely. Nelze ji editovat. Přehled jízd obsahuje více dat než Kniha jízd a je možné s ní pracovat. Nabízí vám možnosti editace obsahu (např. Přiřadit řidiče, změnit jízdu ze služební na soukromou a pod.).

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x