Používáme identifikaci řidiče přes RFID čipy. Když řidič, který měl doposud přiřazen takový čip skončí, mohu jeho čip dát jinému řidiči?

Ano, je však třeba, abyste nejprve řidiči, kteří již u vás nepracuje, daný čip odebrali. V systému na jeho kartě kliknete na přiřazené číslo čipu (v seznamu řidičů se vedle jeho jména objeví pouze prázdná závorka). Tím se číslo čipu přesune do seznamu volných čipů, které můžete přiřadit novým řidičem.

V přehledu jízd místo jména řidiče objevuje N / A. Co s tím mohu udělat?

V případě, že ve vozidle používáte k identifikaci řidiče RFID čip, příp. Dallas klíč, může být důvodem: poškození RFID čipu (Dallas klíče) nebo poškození čtečky ve vozidle. V takovém případě kontaktujte oddělení Hotline. Bezplatně dohodneme výjezd technika, který zařízení zkontroluje a opraví, příp. vymění. nepřihlášení se řidiče po nastartování vozidla, např. když si řidič svůj

Udělal jsem korekci tachometru a rozdíl mezi stavem tachometru ve vozidle a stavem tachometru v systému je více než 500 km. Je takový rozdíl přípustný?

Při zadávání korekce tachometru do systému je rozhodující % -ní rozdíl, který by měl být v rozmezí ± 3%. Absolutní hodnota se pak procentuelně rozpočítá na všechny jízdy od data poslední korekce. V případě, že je tento rozdíl větší, než je přípustná tolerance, např. 10% a více, oznamte tuto skutečnost našemu oddělení Hotline. Správnost údajů

Máme nové vozidlo, do kterého nám byla namontována GPS jednotka. V seznamu vozidel však toto nové vozidlo nevidím. Jak je to možné?

V rámci vašeho přístupu máte oprávnění na určité vozidla, mezi kterými se předmětné vozidlo nenachází. Požádejte prostřednictvím Žádosti o rozšíření přístupu (najdete v Dokumentech ke stažení) o udělení oprávnění na toto vozidlo.

V importovaných tankování jsem našel červeným vyznačeny nezpracované tankování. Proč a co s tím můžu udělat?

Důvody, kvůli kterým toto tankování nebylo zpracováno mohou být: tankování bylo realizováno přes tankovací kartu, jejíž název (identifikační údaj) neodpovídá žádnému z monitorovaných vozidel a proto systém nedokázal tankování přiřadit k žádnému vozidlu, datum a čas předmětného tankování se neshoduje s žádným ukončením jízdy, to znamená, že dané vozidlo v době tankování nestálo na čerpací

V přehledu jízd mi chybí tankování, které mám uvedeno ve faktuře od tankovací společnosti. Import měl proběhnout automaticky. Co způsobilo tuto situaci?

Nastala situace, kdy systém tankování naimportovat, ale nezpracoval. Tankování naleznete v záložce Vozidla – tankování – Import tankování – Stav: Nezpracované. Jak tuto situaci vyřešit? Viz následující otázku.

Vozidlo je v pohybu, ale v přehledu jízd (v online okně pod mapou) svítí 0 km, žádná jízda. Proč je to tak?

Jde pravděpodobně o první jízdu dnešního dne a jízda ještě nebyla ukončena. Systém jízdu ještě nevygeneroval a proto není v přehledu jízd. Teprve při prvním zastavení vozidla a vypnutí zapalování, se jízda vygeneruje a zobrazí v přehledu jízd. Do té doby můžete jízdu sledovat na mapě (při otevření v novém okně), od jejího začátku až

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x