Jak opravím SPZ vozidla v systému?

Při namontování GPS jednotky do vozidla zařadí náš technik toto vozidlo do seznamu vozidel. Mimo jiné uvede na Kartě vozidla jeho SPZ, příp. VIN číslo. Tyto základní identifikační údaje vozidla nejsou editovatelné. V případě, že z nějakého důvodu potřebujete SPZ změnit, napište požadavek na hotline@commander.cz. Abychom mohli ověřit oprávněnost úkonu a údaje, připojte i aktuální

Co je to Import tankování – blacklist?

Tato funkce systému slouží k vyřazení údajů z importu tankování. Do „blacklistu“ jednoduše uložíte názvy tankovacích karet, z nichž nechcete přijímat tankování a údaje se v importu nebudou nacházet.

Mohu si nastavit automatické zasílání knihy jízd na email?

Ano, toto nastavení systém nabízí. Funkci nastavíte v sekci Vozidla – Report aktivit – Rychlé reporty – Nový report. Zde určíte, co má report obsahovat a za jaké období mají být data posílaná (např. Kniha jízd vždy za celý minulý měsíc). Následně tento Rychlý report zadáte do pravidla v sekci Rychlé reporty – nastavení zasílání

Jaký je rozdíl mezi Knihou jízd a Přehledem jízd?

Kniha jízd je ve finálním výstupním formátu určená pro účetní účely. Nelze ji editovat. Přehled jízd obsahuje více dat než Kniha jízd a je možné s ní pracovat. Nabízí vám možnosti editace obsahu (např. Přiřadit řidiče, změnit jízdu ze služební na soukromou a pod.).

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x