Miláček monitor

Jedinečný mobilní monitorovací GPS systém z naší dílny, který zákazníkům přehledně zprostředkuje okamžité informace o poloze sledovaného subjektu.

Má tři základní funkce:

1. Sledování v reálném čase
Umožňuje vyhledat a pozorovat polohu/pohyb subjektu v reálném čase.
Poloha se znázorňuje na propracovaných mapách s důrazem na přehlednost a snadnou orientaci.
Obsahuje možnost nastavení tzv. bezpečných zón, jako je například dům, škola nebo střediska volného času. Po překročení nadefinované hranice bezpečné zóny odesílá zařízení varovnou notifikaci (upozornění). Upozornění může přijít buď formou alarmu, nebo na určenou e-mailovou adresu.
2. Aktivní dispečink
Také pro tento typ služby poskytujeme 24hodinový dohled – dispečink. Zařízení je nepřetržitě připojeno na náš systém a v případě aktivace pomocí alarmového tlačítka (umístěného na zařízení) okamžitě kontaktujeme odpovědnou osobu a voláme zpět na monitorovací zařízení. Po přezkoumání a vyhodnocení situace poskytujeme neodkladnou pomoc a kontaktujeme příslušné orgány.
3. Funkce mobilního telefonu
Kdykoliv je možné využít toto zařízení i jako mobilní telefon. Volání je omezeno na dvě předem určená čísla, může probíhat obousměrně a cena provolaného času je již zahrnuta v ceně zařízení.

To všechno dokáže jedna malá krabička o rozměrech 2 × 4 × 4 cm, která se aktivuje pohybem. Polohu odesílá do našeho systému v minutových intervalech.

Své uplatnění si najde jak při sledování osob (děti, senioři, kurýři, záchranáři, turisté či městská policie), tak i při monitorování mobilního majetku (auta, těžké stroje, půjčovny). Dále ho naši zákazníci využívají i v oblastech jako hoteliérství, logistika či myslivost.

Kompletní cena zařízení včetně nastavení, přizpůsobení, dodání a zaškolení je 2 590 Kč bez DPH.

Chcete vědět, zda byste ve své firmě mohli něco ušetřit, ať už finance, nebo čas? Domluvte si nezávaznou schůzku s jedním z našich obchodníků.

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x