Stanislav Križan

25. srpna 2020 | | Čas čtení: 1 min.

nadok logo

„So spoločnosťou Commander Services spolupracujeme od roku 2009. Toto partnerstvo nám umožnilo kontinuálne znižovať náklady efektívnym využívaním jazdného času vodičov, dohliadaním na použitie určených trás, znižovaním administratívnej záťaže pri vypracovávaní mesačných výkazov či sťahovaním dát z tachografov na diaľku. Vďaka systému vieme vyhodnotiť podozrivé aktivity, a to aj z niekoľkoročnej minulosti. Ak sme potrebovali poradiť alebo integrovať funkcie pre naše potreby, vždy sme sa stretli s pozitívnou odozvou. Za našu spoločnosť môžem služby Commander Services odporučiť.“

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x