Tři příčiny zvyšující náklady na vozový park

29. března 2021 | Monitorování vozidel | Čas čtení: 5 min.

Náklady na vozový park

Vozový park a jeho správa vyžadují mnoho finančních i personálních zdrojů. Při vstupních nákladech na koupi vozidel se celá vaše pouť jen začíná. Určitě si i vy položíte otázky typu, jak správně spravovat vozový park, jak pečovat o vozidla a hlavně, kde neprodělat. Prozradíme vám, jaké jsou klíčové proměnné, zvyšující náklady na vozový park.

Společnost Commander Services působí v oblasti monitoringu vozidel již přes 15 let. Za tento čas jsme pomohli více než 7 000 firmám a v současnosti s našimi monitorovacími jednotkami jezdí více než 40 000 vozů. Na základě zkušeností a praxe jsme identifikovali 3 hlavní oblasti, na které je třeba při správě vozového parku zaměřit svou pozornost. Podívejte se i vy kriticky na svou flotilu vozidel, vyhodnocujte situace, analyzujte výsledky a optimalizujte náklady.

 

1. Administrativa spojená se správou vozového parku

První oblast, na kterou je třeba se podívat, jsou všechny administrativní úkony spojené se správou vozového parku. Vysokou administrativní zátěž zapříčiňují nevhodné nebo chybějící administrativní nástroje, neefektivní nebo chaotická mailová komunikace, či slabá telefonická komunikace. To se týká komunikace v interním prostředí firmy, jakož i komunikace se zákazníky.

Řešením je zavedení jednotného a automatizovaného systému, který zefektivní práci zaměstnanců, pomůže předcházet vzniku chyb, zrychlí komunikaci a poskytne kvalitní výstupy.

Monitoring vozidel vám výrazně sníží administrativní zátěž. Přinese přesné vedení mapových záznamů jízd, automatické vedení knihy jízd pro každé vozidlo, při integraci s docházkovým systémem usnadní práci personalistům a účetním (vedení docházky, výpočet diet atd.) A poskytne vám reporty vhodné i pro finanční úřady. Systém vám ušetří množství pracovních hodin.

Administrativa a náklady na vozový park

2. Neoprávněné využívání vozidel a krádež paliva

Druhým problémem, který se vyskytuje při firemních vozových parcích, je neoprávněné využívání vozidla pro soukromé účely. Bohužel, v běžné praxi se často stává, že zaměstnanci bez vašeho vědomí využívají firemní vozidla, nebo dokonce využívají vaše pracovní stroje na vlastní výdělečnou činnost. Nespolehliví zaměstnanci tak přímo navyšují náklady spojené s vozovým parkem.

GPS jednotka namontovaná ve vozidle, ve stroji nebo ve speciálním mechanizaci vám zaručí okamžitý přístup k informacím o poloze a pohybu vozidla. V reálném čase zjistíte, kde se vozidlo nachází a v historii dat si můžete dohledat přesnou trasu a počet motohodin. Prostřednictvím upozornění budete vědět o každém pohybu vozidla a získáte přehled o neoprávněné manipulaci i během víkendů a dnů volna, když nejste fyzicky v prostorách vaší firmy.

Protiprávním jednáním, se kterým se často setkáváme, je i krádež paliva. Tu odhalíte pomocí napojení na řídící jednotku vozidla, která snímá hladinu v nádrži a při nestandardně velkém úbytku (poklesu hladiny) vás upozorní.

Neoprávněné využívání vozidel - notifikace

3. Spotřeba vozidel a styl jízdy řidičů

Třetím problémem, který způsobuje navyšování nákladů, je vysoká spotřeba vozidel a náklady na servis. Nadspotřebu, která se vymyká průměrným číslům, způsobují samotní řidiči. Styl jízdy se mění od zaměstnance k zaměstnanci a při střídání řidičů je těžké určit, kdo je odpovědný za zvýšenou spotřebu.

Díky monitorovacímu zařízení a přídavným službám získáte hodnotné informace. Překračování maximální povolené rychlosti, přetáčení motoru, nebezpečné zrychlování, prudké brzdění nebo chování vozidla v zatáčkách – tyto údaje spojené s přesnou identifikací řidiče umožňují vyvodit důsledky a zavést potřebná opatření. Výchova dobrých řidičů přinese úspory na spotřebě, snížení nákladů na náhradní díly, údržbu a servis. O hodnocení jízdního stylu řidičů se dočtete více v našem článku Máte kvalitní řidiče? Systém Good driving vám to prozradí.

Spotřeba vozidel a styl jízdy řidičů

 

Máte ve vaší firmě osobní nebo nákladní vozidla, kamiony, vysokozdvižné vozíky nebo pracujete se speciálními stroji a mechanizací? Monitoring vozidel může také vám pomoci s optimalizací nákladů a minimalizovat vznikající ztráty. Zaměřte se na problémy, které zvyšují náklady na vozový park.

 

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x