Nejčastější otázky

Máte konkrétní otázku nebo problém, se kterým si nevíte rady? Nahlédněte do naší sekce s nejčastějšími otázkami a odpověďmi.

otázky a odpovědi

Najděte řešení na svůj problém

Zařízení a služby Commander Services

1Co bych měl vědět o společnosti Commander Services?
Společnost Commander Services působí na trhu GPS monitoringu a v oblasti telematiky již od roku 2005. Za léta svého fungování jsme se vypracovali na lídra slovenského trhu a postupně expandujeme do České republiky. Poskytujeme komplexní řešení, široké portfolio produktů, individuální přístup, kvalitní hardware, 24-hodinovou hotline linku a širokou servisní síť.
2Jaká zařízení se instalují do vozidel?
Naše služby jsou postaveny na ověřené kvalitě používaných zařízení a profesionalitě našich techniků. Dlouhodobě spolupracujeme s dodavateli, kteří patří mezi špičku v GPS lokalizaci. Každé jedno zařízení je certifikováno, před instalací zkontrolováno a následně otestováno. Za kvalitu zařízení, odbornost montáže a funkčnost přebíráme veškerou zodpovědnost. Důležité upozornění: montáž zařízení nepodléhá schvalování od výrobce vozidla ani od prodejce. V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na naše právní oddělení.
3Je Commander spolehlivým společníkem?
O dobrém jménu a spolehlivosti našich služeb hovoří silná jména a společnosti, které patří k našim klientům. Jejich vyjádření jsou vám k dispozici na stránce s referencemi. Dalším důležitým prvkem je záruka, kterou našim klientům poskytujeme.
4Jaké záruky mi garantujete?
Instalace GPS jednotky vyžaduje zásah technika do vozidla. Podle zákonné úpravy mají třetí strany právo zasahovat do všech částí kromě řídící jednotky. Commander Services přebírá záruku za části, do kterých zasahuje technik při montáži zařízení. Nemusíte se obávat žádných postihů nebo neuznané záruky ze strany výrobce či prodejce vozidla.

Přístup do systému a změny

1Jak se přihlásím do systému Commander Control Car přes počítač?
Do systému Commander Control Car se uživatel přihlašuje prostřednictvím internetové stránky www.commander.cz. V pravé části hlavního menu vybere možnost „Přihlášení do systému“ a bude automaticky přesměrován. Po otevření přihlašovací stránky vloží své údaje a potvrdí přihlášení. Stejné přihlašovací údaje využívá uživatel i při přihlašování do mobilní aplikace.
2Jak se přihlásím do systému Commander Control Car v mobilní aplikaci?
Do systému Commander Control Car se můžete přihlásit také prostřednictvím mobilní aplikace, kterou si stáhnete pro iOS i pro Android. Přihlašovací údaje do aplikace jsou stejné jako při přihlašování přes webovou stránku. Více o mobilní aplikaci se dozvíte v článku na našem blogu.
3Kdo může požádat o vytvoření nového přístupu v systému Commander Control Car nebo o změny v oprávněních uživatelů?
O vytvoření nového přístupu nebo změnu nastavení může požádat oprávněná osoba společnosti, jednatel společnosti nebo uživatel prvotního (hlavního) přístupu. Oprávněnou osobu určuje jednatel společnosti na základě splnomocnění, které poskytuje oddělení Hotline na vyžádání.
4Jak požádat o vytvoření přístupu do systému nebo o provedení změn v oprávněních?
Žádost o vytvoření přístupu nebo provedení změn se podává výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Své žádosti zasílejte na adresu pristupy@commander.sk. Žádost je dostupná ke stažení na naší stránce v sekci Dokumenty ke stažení, část Žádosti a formuláře.
5Za jak dlouho se projeví provedené změny v systému týkající se přístupů do systému?
Každá změna provedená v systému se ve webové aplikaci projeví do 30 minut. V případě mobilní aplikace je nutné se odhlásit a opětovně přihlásit.

Základní pojmy a práce v systému

1Jaký je rozdíl mezi Knihou jízd a Přehledem jízd?
Kniha jízd je ve finálním výstupním formátu určena pro účetní účely. Nelze ji editovat. Přehled jízd obsahuje více údajů než Kniha jízd a lze s ní pracovat. Nabízí vám možnosti editování obsahu (např. přiřadit řidiče, změnit jízdu ze služební na soukromou apod.).
2Můžu si nastavit automatické zasílání knihy jízd na email?
Ano, toto nastavení systém nabízí. Funkci nastavíte v sekci Vozidla - Report aktivit - Rychlé reporty - Nový report. Zde určíte, co má report obsahovat a za jaké období mají být data zasílána (např. Kniha jízd vždy za celý minulý měsíc). Následně tento Rychlý report zadáte do pravidla v sekci Rychlé reporty – nastavení zasílání – Přidat pravidlo.
3Co je Import tankování – blacklist?
Tato funkce systému slouží k vyřazení údajů z importu tankování. Do „blacklistu“ jednoduše uložíte názvy tankovacích karet, ze kterých nechcete přijímat tankování a údaje se v importu nebudou nacházet.
4Jak opravím EČV v systému?
Při namontování GPS jednotky do vozidla zařadí náš technik tento vůz do seznamu vozidel. Mimo jiné uvede na Kartě vozidla jeho EČV, příp. VIN číslo. Tyto základní identifikační údaje vozidla nejsou editovatelné. V případě, že z nějakého důvodu potřebujete SPZ změnit, napište požadavek na hotline@commander.sk. Abychom mohli ověřit oprávněnost úkonu a údaje, připojte i aktuální kopii technického průkazu.

Konkrétní příklady v systému CCC

1Vůz je v pohybu, ale v přehledu jízd (v online okně pod mapou) svítí 0 km, žádná jízda. Proč tomu tak je?
Jedná se pravděpodobně o první jízdu dnešního dne a jízda ještě nebyla ukončena. Systém jízdu ještě nevygeneroval a proto není v přehledu jízd. Teprve při prvním zastavení vozidla a vypnutí zapalování se jízda vygeneruje a zobrazí v přehledu jízd. Do té doby můžete jízdu sledovat na mapě (při otevření v novém okně), od jejího začátku až po aktuální pozici.
2V přehledu jízd mi chybí tankování, které mám uvedené ve faktuře od tankovací společnosti. Import měl proběhnout automaticky. Co způsobilo tuto situaci?
Nastala situace, kdy systém tankování naimportoval, ale nezpracoval. Tankování naleznete v záložce Vozidla – Tankování – Import tankování – Stav: Nezpracované. Jak tuto situaci vyřešit? Viz. následující otázka.
3V naimportovaných tankování jsem našel červeným vyznačené nezpracované tankování. Proč a co s tím můžu udělat?
Důvody, pro které toto tankování nebylo zpracováno, mohou být: tankování bylo realizováno přes tankovací kartu, jejíž název (identifikační údaj) neodpovídá žádnému z monitorovaných vozidel, a proto systém nedokázal tankování přiřadit k žádnému vozidlu; datum a čas předmětného tankování se neshoduje s žádným ukončením jízdy, to znamená, že dané vozidlo v době tankování nestálo na čerpací stanici; tankovací karta byla použita k natankování do jiného vozidla; řidič během tankování zapomněl vypnout zapalování a jízda na čerpací stanici nebyla ukončena a systémem nebyla nevygenerována.
4Máme nový vůz, do kterého nám byla namontována GPS jednotka. V seznamu vozidel však toto nové vozidlo nevidím. Jak je to možné?
V rámci vašeho přístupu máte oprávnění pro určitá vozidla, mezi nimiž se dotyčné vozidlo nenachází. Požádejte prostřednictvím Žádosti o rozšíření přístupu (najdete v Dokumentech ke stažení) o udělení oprávnění k tomuto vozidlu.
5Udělal jsem korekci tachometru a rozdíl mezi stavem tachometru ve vozidle a stavem tachometru v systému je více než 500 km. Je takový rozdíl přípustný?
Při zadávání korekce tachometru do systému je rozhodující %-ný rozdíl, který by měl ležet v rozpětí ±3 %. Absolutní hodnota se pak procentuálně rozpočítá na všechny jízdy od data poslední korekce. V případě, že je tento rozdíl větší, než je přípustná tolerance např.10 % a více, sdělte tuto skutečnost našemu oddělení Hotline. Správnost údajů je nutno prověřit. Ještě před tím prosím zkontrolujte, zda se shoduje datum odpočtu km ve vozidle s datem zadání korekce.
6V přehledu jízd se místo jména řidiče objevuje N/A. Co s tím můžu udělat?
V případě, že ve vozidle používáte k identifikaci řidiče RFID čip, příp. Dallas klíč, může být důvodem: poškození RFID čipu (Dallas klíče) nebo poškození čtečky ve vozidle. V takovém případě kontaktujte oddělení Hotline. Zdarma dohodneme výjezd technika, který zařízení zkontroluje a opraví, příp. vymění. Nepřihlášení se řidiče po nastartování vozidla, například. když si řidič svůj čip zapomněl. V případě, že výše uvedenou identifikaci řidiče nevyužíváte, je možné přiřadit k danému vozidlu řidiče přes kartu vozidla (řidiče vyberte z rolovacího seznamu).
7Používáme identifikaci řidiče přes RFID čipy. Když řidič, který měl dosud přiřazen takový čip, skončí, mohu jeho čip dát jinému řidiči?
Ano, je však zapotřebí, abyste nejprve řidiči, který již u vás nepracuje, daný čip odebrali. V systému na jeho kartě kliknete na přiřazené číslo čipu (v seznamu řidičů se vedle jeho jména objeví pouze prázdná závorka). Tím se číslo čipu přesune do seznamu volných čipů, které můžete přiřadit novým řidičům.

další možnosti

Získejte další znalosti