Děkujeme našim klientům

za projevenou důvěru

„Odkedy máme v spoločnosti zavedený systém Commander, správa nášho vozového parku je jednoduchá a prehľadná. Spolupráca so spoločnosťou Commander je naozaj fantastická a profesionálna. Pracujú rýchlo a dôsledne a, čo my oceňujeme najviac, nepoznajú „nedá sa“. Okrem prehľadnosti správy a reportovania dát zmenili prístup aj naši zamestnanci, lebo vedia, že ich vidíme, keď chceme, a nezneužívajú dôveru zamestnávateľa. Úspešne sme spálili staré „knihy jázd“ a vykročili do sveta technologického pokroku. Viem, že sme si vybrali to najlepšie.“

SPS logo

Andrea Kurucová
HR Manager

Icon

„Poskytované služby nám priniesli prehľadnejšiu správu vozidiel, nákladov a vedenie Kníh jázd pre vodičov. Postupne plánujeme ponúkané služby využívať vo väčšom rozsahu.“

DPD logo

Ján Smuda
facility services & fleet specialist

Icon

„Týmto by som sa chcel vyjadriť k systému Commander, ktorý používame. Uvedený systém nám pomáha pri administratíve vozového parku, ako aj s prehľadom o tankovaní. Ďalej máme prehľad, kto v aute sedí, ako jazdí keď prídu pokuty, a hlavne či je využívanie vozidiel efektívne a nie na účely na ktoré nebolo určené. Keďže zamestnanci vedia, že vozidlo je monitorované, jazdia ohľaduplnejšie, podľa predpisov a nerobia prázdne nezdôvodnené kilometre, čím spoločnosť ušetrí nemalé prostriedky.“

joj logo

Roman Danihel
vedoucí oddělení autodopravy a pojištění majetku

Icon

„So spoločnosťou Commander Services spolupracujeme asi 7 rokov. Ich najväčšími výhodami sú rýchle riešenie montáží a prípadných servisných zásahov, bezplatný servis a spoľahlivý, odborný technický team. Veľkým plusom je aj podpora zo strany obchodného oddelenia a oddelenia hotline. Systém je jednoduchý a prehľadný.“

logo Hossa family

Slavomír Osvald
ředitel dopravy

Icon

„So spoločnosťou Commander Services spolupracujeme od roku 2009. Toto partnerstvo nám umožnilo kontinuálne znižovať náklady efektívnym využívaním jazdného času vodičov, dohliadaním na použitie určených trás, znižovaním administratívnej záťaže pri vypracovávaní mesačných výkazov či sťahovaním dát z tachografov na diaľku. Vďaka systému vieme vyhodnotiť podozrivé aktivity, a to aj z niekoľkoročnej minulosti. Ak sme potrebovali poradiť alebo integrovať funkcie pre naše potreby, vždy sme sa stretli s pozitívnou odozvou. Za našu spoločnosť môžem služby Commander Services odporučiť.“

nadok logo

Stanislav Križan
obchodní ředitel

Icon

„Zmena dodávateľa nám priniesla omnoho lepší systém s lepšími funkciami a s rozšírenou ponukou daných služieb pre naše potreby.“

agroservis logo

Peter Viczencz
product manager

Icon

„Našu predstavu o monitorovaní vozidiel nám dokázala v plnom rozsahu zastrešiť až spoločnosť Commander Services s.r.o. Kľúčovým bolo pre nás spracovanie PHM rozdelením na účely jazdy a následné spracovanie výkazov pre fakturáciu a mzdové oddelenie. Vyzdvihnúť musíme jednoduchosť administratívneho spracovania a tiež individuálny prístup k našim potrebám. Taktiež vysokú mieru profesionality a odborný prístup ku každej požiadavke.“

prodcen logo

Adriána Rupíková
obchodní ředitelka

Icon

„Systém Commander Control Car nám priniesol prehľad o pohybe našich rozvozných vozidiel. Uľahčil nám písanie kníh jázd, tankovania sa nám importujú automaticky k vozidlám. Na základe vyhodnotenia správania vodičov v systéme sme identifikovali problémových vodičov a presným odporúčaním sme zmenili ich negatívne návyky. Vďaka prepojeniu na tachograf sa nemusíme starať o pravidelné sťahovanie DDD súborov a identifikácie vodičov, ktoré je zabezpečené cez ich tachokarty.“

nika logo

Zuzana Pazderková
obchodní ředitelka

Icon

„So spoločnosťou Commander spolupracujeme 5 rokov. Spolupráca je na vysokej úrovni, ako aj komunikácia s obchodným zástupcom, pánom Fečkom. Naozaj nemám žiadne pripomienky, práve naopak, len plusy.“

eurofins logo

Richard Gajdoš
head of logistics

Icon

„Sme neustále na cestách za najlepšími fotografiami a odvtedy, ako využívame monitoring vozidiel, máme istotu, že o bezpečnosť našich áut je postarané na profesionálnej úrovni. Naši fotografi, ale aj klienti majú prehľad, kde sa nachádzame, kedy nás môžu na mieste fotenia očakávať a samozrejme sme oslobodení od administratívnej práce pri vedení knihy jázd, čerpania paliva a pod. Ďakujeme vám za skvelú službu!“

Photo Academy logo

Krisztián Káli
zakladatel a lektor

Icon

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x