Photo Academy logo

Krisztián Káli

„Sme neustále na cestách za najlepšími fotografiami a odvtedy, ako využívame monitoring vozidiel, máme istotu, že o bezpečnosť našich áut je postarané na profesionálnej úrovni. Naši fotografi, ale aj klienti majú prehľad, kde sa nachádzame, kedy nás môžu na mieste fotenia očakávať a samozrejme sme oslobodení od administratívnej práce pri vedení knihy jázd, čerpania paliva

eurofins logo

Richard Gajdoš

„So spoločnosťou Commander spolupracujeme 5 rokov. Spolupráca je na vysokej úrovni, ako aj komunikácia s obchodným zástupcom, pánom Fečkom. Naozaj nemám žiadne pripomienky, práve naopak, len plusy.“

nika logo

Zuzana Pazderková

„Systém Commander Control Car nám priniesol prehľad o pohybe našich rozvozných vozidiel. Uľahčil nám písanie kníh jázd, tankovania sa nám importujú automaticky k vozidlám. Na základe vyhodnotenia správania vodičov v systéme sme identifikovali problémových vodičov a presným odporúčaním sme zmenili ich negatívne návyky. Vďaka prepojeniu na tachograf sa nemusíme starať o pravidelné sťahovanie DDD súborov

prodcen logo

Adriána Rupíková

„Našu predstavu o monitorovaní vozidiel nám dokázala v plnom rozsahu zastrešiť až spoločnosť Commander Services s.r.o. Kľúčovým bolo pre nás spracovanie PHM rozdelením na účely jazdy a následné spracovanie výkazov pre fakturáciu a mzdové oddelenie. Vyzdvihnúť musíme jednoduchosť administratívneho spracovania a tiež individuálny prístup k našim potrebám. Taktiež vysokú mieru profesionality a odborný prístup ku

agroservis logo

Peter Viczencz

„Zmena dodávateľa nám priniesla omnoho lepší systém s lepšími funkciami a s rozšírenou ponukou daných služieb pre naše potreby.“

nadok logo

Stanislav Križan

„So spoločnosťou Commander Services spolupracujeme od roku 2009. Toto partnerstvo nám umožnilo kontinuálne znižovať náklady efektívnym využívaním jazdného času vodičov, dohliadaním na použitie určených trás, znižovaním administratívnej záťaže pri vypracovávaní mesačných výkazov či sťahovaním dát z tachografov na diaľku. Vďaka systému vieme vyhodnotiť podozrivé aktivity, a to aj z niekoľkoročnej minulosti. Ak sme potrebovali poradiť

logo Hossa family

Slavomír Osvald

„So spoločnosťou Commander Services spolupracujeme asi 7 rokov. Ich najväčšími výhodami sú rýchle riešenie montáží a prípadných servisných zásahov, bezplatný servis a spoľahlivý, odborný technický team. Veľkým plusom je aj podpora zo strany obchodného oddelenia a oddelenia hotline. Systém je jednoduchý a prehľadný.“

joj logo

Roman Danihel

„Týmto by som sa chcel vyjadriť k systému Commander, ktorý používame. Uvedený systém nám pomáha pri administratíve vozového parku, ako aj s prehľadom o tankovaní. Ďalej máme prehľad, kto v aute sedí, ako jazdí keď prídu pokuty, a hlavne či je využívanie vozidiel efektívne a nie na účely na ktoré nebolo určené. Keďže zamestnanci vedia,

DPD logo

Ján Smuda

„Poskytované služby nám priniesli prehľadnejšiu správu vozidiel, nákladov a vedenie Kníh jázd pre vodičov. Postupne plánujeme ponúkané služby využívať vo väčšom rozsahu.“

SPS logo

Andrea Kurucová

„Odkedy máme v spoločnosti zavedený systém Commander, správa nášho vozového parku je jednoduchá a prehľadná. Spolupráca so spoločnosťou Commander je naozaj fantastická a profesionálna. Pracujú rýchlo a dôsledne a, čo my oceňujeme najviac, nepoznajú „nedá sa“. Okrem prehľadnosti správy a reportovania dát zmenili prístup aj naši zamestnanci, lebo vedia, že ich vidíme, keď chceme, a

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x