Zákulisí GPS monitoringu v roce 2022 – Postupujeme vpřed!

24. listopadu 2022 | Novinky o firmě | Čas čtení: 3 min.

Commander - změny v infrastruktuře

Základem kvalitní služby sledování vozidel je vyladěný proces sběru, třídění, uspořádání a uchovávání dat. Jen kvalitní data jsou zárukou efektivního řízení. Jak vypadá zákulisí a proč jsou nezbytné pravidelné aktualizace systému? Co mohou způsobit? A co se mění v systému CCC?

Od roku 2005 je strategie společnosti jasná: být lídrem v oblasti GPS monitoringu na Slovensku a v Evropě. Postupnými kroky se nám tento cíl daří naplňovat a posouvat se neustále vpřed. S vývojem trhu, příchodem nových technologií a s novými potřebami našich klientů se vyvíjí i celý systém Commander Control Car. Jeho infrastruktura již není vhodná a kapacita je téměř naplněna. Každý rok se do vozidel namontuje v průměru více než 10 tisíc nových jednotek. Tyto GPS jednotky přinášejí nové parametry a zvyšují nárok na systém. Co se bude dít?

Commander - GPS monitoring a system CCC

Postupem let a přidáváním nových zařízení systém přestává být dostačující a nastává strategická chvíle. Je nutné udržet kvalitu služeb, maximalizovat spokojenost zákazníků a přinášet inovace.

Počet vozidel, a hlavně množství spravovaných dat, která tečou z jednotek k nám do systému, se zvýšily na hranici kapacit serverů, které jsme používali. Proto jsme již v roce 2021 dospěli k zásadnímu rozhodnutí migrovat všechna data do nového cloudu, který lze škálovat podle výkonnostních požadavků, a zároveň vybudovat úplně novou infrastrukturu, která bude odolnější a výkonnější. – Andrej Kozelka, produktový manažer

Příprava celého projektu vyžadovala množství času, podrobné analýzy dopadů, identifikování kritických míst, vypracování krizových scénářů a zajištění 100% zákaznické podpory.

Proces práce na systému je však spojen i s jeho menšími omezeními. Plánované odstávky a občasné neplánované výpadky k vývoji prostě patří. Naším cílem je vždy klienty včas o situaci informovat. Plánované práce provádíme v časech, ve kterých je systém nejméně vytížen. Z pozice zákazníka mohou být tyto odstávky omezující, ale jedná se o krátkodobý jev. Cílem prací na systému je právě zkvalitňování služeb a záruka bezpečnosti uložených dat. Při výpadcích systému nedochází ke ztrátě dat, jen ke krátkodobému omezení přístupu k nim. Všechna se v systému zobrazí později.

oddelení-hotline-linky

Na projektu se podílí několik vrstev oddělení. IT specialisté pracují s maximálním nasazením, aby již v roce 2023 byly všechny jednotky a sesbíraná data v nové cloudové struktuře Microsoftu, zatímco oddělení hotline a Customer Care mají na starosti komunikaci se zákazníky. Díky nonstop lince jsou naši klienti informováni 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Rozhodnutí vybudovat novou infrastrukturu a připravit migraci databází bylo strategické a zároveň to byla jediná možnost. Commander chce i nadále poskytovat kvalitní služby a být jednotkou na trhu v oblasti GPS monitoringu vozidel. – Andrej Kozelka, produktový manažer

 

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x