Jak si obstarat firemní vozidlo?

21. července 2021 | Vozový park | Čas čtení: 5 min.

Obstarávaní firemních vozidel

Monitorování vozidel, práce s daty a optimalizace vznikajících nákladů jsou až následujícími kroky při správě vozového parku. Prvním krokem je zaručeně samotné pořízení jednoho nebo více firemních vozidel. Jak postupovat? Jaký je nejideálnější způsob a které výdaje lze zahrnout do účetnictví? Poradíme vám v následujících řádcích.

Základní způsoby pořízení nového firemního vozu jsou dva: přímý nákup nebo leasing. Při každé z možností je třeba zvážit pro a proti. Správné rozhodnutí vám může ušetřit čas, finance i nadbytečné administrativní úkony v budoucnosti.

Pořízení automobilu v hotovosti

Nákupem firemního vozidla v hotovosti se auto stává majetkem firmy. Dle zákona o dani z příjmu se osobní automobil s cenou vyšší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti více jak jeden rok, považuje za hmotný movitý majetek, který je zařazen v druhé odpisové skupině a lze ho odepisovat rovnoměrným nebo zrychleným způsobem po dobu pěti let.

Pokud je nakoupeno od plátce DPH a on sám je plátcem DPH potom si může jednorázově uplatnit DPH v „Přiznání k DPH“.

V souvislosti s používáním automobilu lze uplatnit prokazatelné výdaje a to:

 • daňové odpisy
 • pohonné hmoty
 • údržba a opravy
 • příslušenství
 • pojistné
 • silniční daň
 • dálniční známka

Možnosti daňového zvíhodnení

 

Zákon o dani z prijmu nabízí i možnost použití paušálních výdajú za dopravu ve výšce 5 000 Kč/měsíc. Je výhodní hlavne pro auta, které sou využívaná méně a podnikatel mesíčne dosahuje nižšií daňově uznatelní výdaje. Paušální výdaje mají však své omezující podmínky:

 • sou použitelné maximálne pro 3 auta
 • auto smí používat pouze podnikatel nebo zaměstnanci,
 • auto nelze půjčovat
 • během roku nelze kombinovat se skutečnými výdaji
 • vůz musí být vlastní, ne vypůjčený
 • není třeba vést knihu jízd pro účely daně z příjmu

 

V případe, že auto použijete i na soukromou činnost, může být  paušální výdaj na dopravu maximálne 4 000 Kč/měsíc. Zároveň platí, že takto krácený paušální výdaj může být využit pouze u jednoho vozidla podnikatele.

Při použití paušálních výdajů nejsou daňově uznatelné skutečné náklady na spotřebované pohonné hmoty či  parkovné v rámci pracovních cest a u ostatních nákladů lze uplatnit pouze 80 % jejich výše. Při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu se nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům.

Jaké jsou formy leasingu?

První otázkou, kterou je nutné zodpovědět je, zda si zvolíte leasing operativní nebo finanční.

 1. Finanční leasing

Jde o dlouhodobý pronájem, kdy dochází ke změně vlastnictví pronajaté věci po skončení nájmu. Představuje nejběžnější typ leasingu. Když nad ním uvažujete, musíte počítat s prvotní akontací a s náklady souvisejícími s údržbou, jelikož ty si nájemce hradí ve vlastní režii. Součástí leasingových splátek je marže leasingové společnosti a havarijní a povinné pojištění automobilu (stroje). Za daňově uznatelný výdaj se považuje leasingová splátka v případě, když leasing trvá minimálně 60 měsíců a po skončení pronájmu je majetek zařazen do obchodního majetku. Předmět finančního leasingu lze odepisovat jen v případě, pokud to dovolí pronajímatel (smlouva o výpůjčce).

 1. Operativní leasing

Jedná se o pronájem vozu s fixní měsíční splátkou, přičemž nemáte žádné prvotní investice s nákupem vozidla, nemáte ani žádné jiné náklady. U tohoto typu leasingu nedochází ke změně majitele a po ukončení leasingu se pronajímaná věc vrací zpět pronajímateli. Vozidlo není součástí obchodního majetku a nedá se odepisovat. Daňovým nákladem jsou pouze měsíční splátky nájemného.

Operatívní leasing

Možnost uplatnění DPH

Nejednoho podnikatele také zajímá, jak je to s DPH. DPH  si můžete uplatnit pouze pokud jste plátcem DPH a nakupujete vozidlo od plátce DPH. Ojetá vozidla se posuzují samostatně.

DPH u osobních automobilů zakoupených výlučně pro podnikání, lze uplatnit v plné výši. Jakmile se bude využívat i pro soukromé účely, potom se musí poměrně zkrátit. (jedná se o podnikání fyzických osob).

 

Máte už lepší přehled o tom, jak si obstarat vozový park a jaké výdaje si můžete zahrnout do vašeho účetnictví? Dalším krokem je sběr údajů, jejich ukládání a detailně vedena kniha jízd pro každé vozidlo. Více o knize jízd a našich řešeních najdete na stránce, kterou jsme jí věnovali.

V případě, že potřebujete poradit a zorientovat se v nabídce monitorovacích řešení, neváhejte nás kontaktovat. Naši obchodníci vám rádi poradí a připraví řešení přesně na míru vašeho podnikání.

 

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x