Naše výroční zpráva a turbulentní rok 2020 | Commander Services

  24. května 2021 | Novinky o firmě | Čas čtení: 4 min.

  Výroční zpráva 2020

  O náročnosti v roce 2020 nelze pochybovat. V každém odvětví přinesl tento rok velké změny a mnoho podnikatelů muselo pružně reagovat na nové situace. Commander Services dosáhl navzdory okolnostem uspokojivé výsledky a posílil své směřování k expanzi.

  „Everything as a service“ a synergie s Deutsche Telekom

  Vlivy pandemie se podepsaly pod ekonomický tlak na většinu našich zákazníků. Bylo nutné se přizpůsobit a změnit zaběhnuté postupy. Díky našemu stabilnímu ekonomickému postavení jsme přinesli zákazníkům novou nabídku založenou na „everything as a service“ modelu. Tento výraz vyjadřuje digitální charakter služeb a aplikací, ke kterým mají přístup uživatelé na internetu. S využitím online služeb získává zákazník prakticky vše bez opuštění domova nebo kanceláře.

  Cílem pro rok 2020 byla i regionální expanze a využití synergií v rámci skupiny Deutsche Telekom. Během roku Commander úspěšně přebral pod svou správu zákazníky Slovak Telekom z white-label řešení třetí strany. Došlo ke sjednocení poskytovaných služeb managementu vozového parku, který zahrnuje více než 2 000 vozů.

  Miroslav Bielčik - generální ředitel

  Obchodní plány splněny na 78%

  Omezené osobní setkání a další opatření ovlivnily zejména obchodní oddělení Commander Services. Bylo nutné přehodnotit obchodní procesy, oprostit se od zažitých zvyklostí a najít nové cesty k zákazníkům. Velký důraz jsme kladli na péči o stávající zákazníky, přinesli jsme jim bezplatné online školení a věnovali jsme se získání stabilní pozice na českém trhu.

  Vladimír Dudon - obchodní ředitel

  Finanční výsledky roku 2020

  Ačkoliv byl rok 2020 pro Commander náročný, z pohledu finančních výsledků můžeme mluvit o spokojenosti. Navzdory zpomalení ekonomiky a narůstajícímu tlaku na snižování poplatků, dosáhly tržby společnosti úrovně téměř 5,7 milionu EUR, což představuje 2% nárůst oproti předchozímu roku. Ve struktuře tržeb tvořily majoritní část, až 75% tvořily tržby za monitoring vozidel následované tržbami z prodeje palubních jednotek a příslušenství (11%), tržbami za instalace a aktivace (6%) a ostatními tržbami (8%).

  Martin Lukač - finanční ředitel

  Kromě vývoje tržeb je důležitou metrikou, kterou sledujeme i vývoj počtu monitorovaných vozidel. V předchozím roce přibylo do systému Commander Control Car více než 5 tisíc vozidel různého druhu – od osobních automobilů přes speciální pracovní stroje až k vysokozdvižným vozíkům. Ke konci roku bylo do našeho systému připojeno více než 43 tisíc vozů.

  Výroční zpráva 2020 - graf

   

  Vize dalších dní: Oddaný tým a oslovení evropského trhu

  Během roku 2020 byl pro Commander hlavní oporou tým kvalitních lidí. Účinnost jejich práce a zaujetí nás posouvaly i během pandemie ke splnění cílů. „Vybudovali jsme si vlastní platformu trojitého managementu: Management lidí, času a procesů,“ zhodnotila výkonná ředitelka JUDr. Katarína Dudičová situaci v roce 2020 ve výroční zprávě. Své konstatování doplňuje: „A s touto podporou a motivací z vlastních řad vstupujeme do dalších let.“

  Katarína Dudicová - výkonná ředitelka

  Naší vizí do blízké budoucnosti je nabídnout bezkonkurenční produkt, který osloví evropský trh. Posílení vývojového týmu a investic do technologií již přinesly první výsledky v podobě nového, uživatelsky příjemného rozhraní nové verze systému CCC. Jedním ze strategických technologických trendů zůstává Anywhere Operations. Commander i proto investoval do implementace Servia a mobilní verze administrace pro techniky. Připravujeme další změny a vylepšení mobilní verze Commander Control Car pro systém nové generace.

  Výroční zprávu, která obsahuje účetní závěrku a vyjádření auditorské společnosti PwC Slovakia, naleznete v následujícím odkazu: Výroční zpráva 2020

  Děkujeme všem kolegům z týmu, obchodním partnerům i klientům, že s námi strávili rok 2020 a pomohli nám ve zdolávání výzev a naplňování cílů. Rok 2021 bude další nestandardní metou. Věříme, že se nám ho spolu podaří zvládnout. Naše cíle jsou odvážné a i přes přetrvávající pandemii se jim nebojíme jít vstříc.

   

  KONTAKT

  Chcete řešit monitoring vozidel
  i ve vaší firmě?

  Kontaktujte našeho obchodníka

  x