Proč kniha jízd od Commanderu a jak s ní pracovat?

18. srpna 2021 | Kniha jízd | Čas čtení: 7 min.

kniha jízd

Systém Commander Control Car dokáže sledovat a vyhodnocovat více než 30 parametrů, které vám zjednoduší správu vozidel, zvýší bezpečnost a pomohou při evidování a dokládání účetních dokladů. Mezi ty nejdůležitější doklady patří kniha jízd, jejíž vedení vám umožní uplatňovat si 100 % nákladů z čerpání pohonných hmot bez řešení nadspotřeby. Jak vypadá kniha jízd od Commanderu a co všechno dokáže?

Základní informace, které byste měli o knize jízd vědět, najdete v předchozím článku. Zde vám detailně prozradíme, jak funguje kniha jízd v našem systému a ukážeme vám pár praktických tipů, jak s ní co nejefektivněji pracovat.

Kniha jízd se v systému Commander Control Car generuje automaticky z pozic vozidla zaznamenaných prostřednictvím GPS jednotky, která je v něm nainstalována. Tyto pozice se sbírají (standardně každých 30 s) a ukládají od okamžiku zapnutí zapalování vozidla až do okamžiku jeho vypnutí. Z takto nasbíraných pozic se vygeneruje elektronická kniha jízd. Je definována první pozicí (začátek jízdy) a poslední pozicí (konec jízdy) a souřadnicím těchto pozic je okamžitě přiřazena adresa ze systému Google maps.

Údaje zaznamenávané v knize jízd

Každá takto vytvořená jízda obsahuje i datum a čas těchto pozic, stav tachometru na začátku a konci jízdy, ujetou vzdálenost, trvání jízdy, průměrnou a maximální rychlost, nastoupané a sestoupané výškové metry, typ jízdy (soukromá nebo služební), řidiče dané jízdy a trvání přestávky mezi touto a následující jízdou (po jejím vygenerování).

Každá jízda může obsahovat i:

  • informace o celkové spotřebě PHM (I) a v případě, že je GPS jednotka napojena i na řídící jednotku vozidla, i průměrnou spotřebu (I / 100 km);
  • vyhodnocování jízdního stylu řidiče (hodnocení za danou jízdu), pokud je pro vozidlo povolena funkce Good Driving;
  • poznámku k jízdě – předdefinovaný druh jízdy – kategorie;
  • komentář k jízdě – textové pole s popisem jízdy;
  • údaje o tankování pohonných hmot – množství (l) a cena s DPH (Kč).

kniha jízd

Kniha jízd v mobilní aplikaci

Commander Services nabízí svým zákazníkům možnost vedení knihy jízd tak přes počítač, tak přes mobilní aplikaci v mobilním telefonu (Android nebo iOS). V mobilní aplikaci najdete identické údaje jako v systému Commander Control Car. Byla vyvinuta tak, aby odrážela potřeby zákazníků, aby její použití bylo intuitivní a hlavně jednoduché.

V mobilní aplikaci se přehledně zobrazuje i pořadové číslo jízdy v daný den. Po jejím otevření se vám jízda zobrazí na mapě a k dispozici jsou funkce pro zadávání údajů (typ jízdy, poznámky, komentáře, přiřazení tankování a aktuální stav tachometru). Aplikace má možnost vytvoření fotografie (např. Tankovacího bloku nebo tachometru vozidla) a její uložení ke konkrétní jízdě, resp. tankování. Funkce, které vidí uživatel v aplikaci, jsou vždy podmíněné úrovní jeho oprávnění. Druh oprávnění vám nastavíme při spuštění služby nebo na vyžádání.

kniha jízd

Automatické a manuální nahrávání dat

Do knihy jízd se k vygenerované jízdě nahrávají údaje o tankování. Manuálně z tankovacího bloku nebo přes import dat z datového souboru. Tento import může probíhat automaticky (v případě vybraných tankovacích společností) nebo manuálně pomocí předdefinovaných šablon.

 

Jméno řidiče se k dané jízdě nahraje buď na základě jeho přiřazení k danému vozidlu přes kartu vozidla, nebo na základě jeho přihlášení se před začátkem jízdy pomocí identifikačního čipu, karty nebo klíče. To platí za předpokladu, že je ke GPS jednotce připojeno i snímací zařízení – čtečka.

Dalším údajem je typ jízdy (soukromá nebo služební), který se v systému mění pomocí přepínače. Tvoří další rozšíření hardwarového vybavení monitorovací jednotky.

Všechny tyto údaje lze upravovat v Přehledu jízd v systému CCC. Samotná kniha jízd není editovatelná, protože tvoří výsledný doklad odrážející i všechny změny provedené přes Přehled jízd.

 

Filtrování dat, parametry a práce s daty

Kniha jízd se vždy generuje z datových balíků, souborů dat z jednotlivých pozic vozidla. Díky komplexním a přesným datům poskytuje kniha jízd různé možnosti práce s nimi. Při práci s daty můžete pracovat s různými proměnnými / parametry a data kombinovat. Volitelnými parametry knihy jízd je například výběr počtu vozidel, typ jízdy (soukromá nebo služební) nebo období, které se má zobrazit.

V případě potřeby je možné využít i rozšířený filtr, který umožňuje zobrazení pouze vybraných jízd, důsledkem čehož však jednotlivé jízdy mohou ztratit kontinuitu (vzájemnou časovou návaznost).

Na výběr je i možnost filtrování podle řidiče, jízdy přes zájmové body (bezpečnostní Waypointy) nebo podle časového intervalu.

kniha jízd

Knihu jízd včetně všech jejích údajů, můžete exportovat do různých formátů. Kromě výstupu na tiskárnu umožňuje kniha jízd od Commander Services i export do tabulkového programu MS Excel, do datového souboru CSV, do PDF formátu nebo SAP. Vygenerované jízdy si zároveň můžete zobrazit na Google mapě nebo je exportovat do formátu KML pro Google Earth.

Práce s daty a správné využívání všech možností systému CCC a knihy jízd je základem kvalitní správy vozového parku. A jen kvalitní zpráva vede k úspoře času a finančních prostředků. Z tohoto důvodu realizujeme pravidelné bezplatné školení pro naše zákazníky. Na školení se seznámí se systémem a všemi jeho funkcemi, včetně knihy jízd.

 

Kompatibilita s jinými systémy

Nezbytností a zároveň známkou kvalitního systému je jeho součinnost s jinými systémy. Data mohou přicházet z různých zdrojů, avšak výstup by měl být jeden a komplexní. Systém Commander Control Car je prostřednictvím API rozhraní plně propojitelný například s docházkovými systémy, spedičními, logistickými nebo i s účetními systémy.

 

Další informace o knize jízd naleznete na naší webové stránce nebo se na nás neváhejte obrátit přímo. Rádi vám poradíme a najdeme řešení, které pomůže vašemu podnikání.

Značky:

KONTAKT

Chcete řešit monitoring vozidel
i ve vaší firmě?

Kontaktujte našeho obchodníka

x